מפתח המקורות

מ פ ת ח ה מ ק ו ר ו ת 370 אנתולוגיה יוונית ( פלטינה ) ד 1 : 245 ד 1 . 55 : ,126 245 ד 2 . 13 : 214 הע' 57 ה 115 : 129 הע' ,157 259 הע' 165 ה 160 : 244 הערה 127 ה 204 : 115 הע' 130 ז 79 : 129 ז 195 : 128 ז 207 : 129 ז 417 : 127 ז 417 . 1 - 2 : 177 הע' ,10 243 ז 418 : 243 ז 419 : 243 ז 419 . 7 - 8 : 179 הע' ,16 157 ז 421 : ,128 243 ז 421 . 9 - 10 : ,75 242 ז 428 : 129 ז 645 : 308 ט ,196 197 : 240 ט 628 : 136 ט 629 : 136 ט ,628 629 : 229 ט 711 : 48 הע' ,11 294 ט 749 : 251 יא 44 : 259 יב 117 : 129 טז 114 : 204 פלנודס 134 : 129 אפלטון = כתבי אפלטון, תרגם י"ג ליבס, ירושלים תשל"ה אפולוגיה B 38 : 311 פיידרוס A 245 : 48 הע' 10 ארטמידורוס = Artemidori Daldiani, Onirocriticon libri v, rec . R . Hercher, Leipzig 1864 ב 13 : 239 הע' 115 אתנאיוס = . . . Athenaei Dipnosophistarum libri xv, rec . G . Kaibel, Leipzig 1887 א e 32 : 246 ג a 126 : 179 הע' 19 ג f 126 : 179 הע' 19 ד b 157 : ,75 243 ד c 174 : 179 הע' 19 ה f 361 : 179 הע' 19 ה c 346 : 179 הע' 19 יא 502 : ,75 ,243 יג a 571 : 179 הע' 19 יד e 66...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי