קיצורים ומהדורות

ב י ב ל י וג ר פ י ה 348 HE = Gow, Andrew S . F . , Page, Denys L . ( eds . ) , The Greek Anthology : Hellenistic Epigrams ( Cambridge 1965 ) ILS = Dessau, Hermann, Inscriptiones Latinae Selectae InscrCaes = Lehmann, Clayton Miles, Holum, Kenneth G . , The Greek and Latin Inscriptions of Caesarea Maritima ( Boston 2000 ) Kaster = Kaster, Robert A . , Guardians of Language : The Grammarian and Society in Late Antiquity ( Berkeley - Los Angeles - London ) 1988 LGPN = Fraser, Peter Marshall, Matthews, Elaine ( eds . ) , ALexicon of Greek Personal Names ( Oxford 1987 - ) L - S - JLiddell, Henry G . , Scott, Robert, Jones, Henry S . , AGreek - English Lexicon ( Oxford 1996 ) MGHAA = Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi II, ed . J . G . Droysen Merkelbach - Stauber = Merkelbach, Reinhold, Stauber, Josef, Steinepigramme aus dem griechischen Osten . Band 4 : Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina ( Leipzig 2002 ) NEAEHL = Stern, Ephraim, The New Encyclopedia of Archaeo...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי