נספח ב: חוגו של הורדוס

703פ ר ו ס ו פ ו ג ר פ י ה לענייננו יש להבחין בקריירה שלו בארבע חטיבות, והן לידתו וחינוכו בדמשק, שירותו בחצרה של קלאופטרה, שירותו בחצרו של הורדוס, וסוף ימיו ברומא . יליד משפחה מיוחסת בעירו בשנת 64 לפסה"נ בערך, הוא נחשב לפילוסוף מן האסכולה הפריפטטית ושימש מחנכם של בני אנטוניוס וקלאופטרה ; הוא היה אחד ממספר קטן מאוד של אנשים בתקופה ההלניסטית שהתעניינו הן בהיסטוריה והן בפילוסופיה — האחרים הידועים הם דמטריוס איש פלרון ופוסדוניוס איש אפמאה . בשנת 14 לפסה"נ הוא מתועד בחצרו של הורדוס, אולם ייתכן מאוד שעבר לשם שנים די רבות לפני כן, אולי לא הרבה אחרי מפלת פטרוניו במצרים בשנת 30 לפסה"נ . מכל מקום הוא שימש את פטרונו החדש בעצות ובשליחויות לפחות לאורך העשור האחרון לחייו, וכן היה לו חלק חשוב בהתעניינויותיו של הורדוס בפילוסופיה, ברטוריקה ובהיסטוריה ( 135 FGrH90, F ) , וודאי גם בהחלטתו של המלך לחבר אוטוביוגרפיה ( קדמוניות טו, 165 - 174 ) . הוא עצמו כתב חיבורים רבים וחשובים, שרק שרידיהם המעטים הגיעו אלינו . הגדול והחשוב בין אלה היה ‘היסטוריה אוניברסלית' ב – 144 ספרים, מן התקופות הקדומות ביותר ועד מותו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי