נספח א: מבקרים

פ ר ו ס ו פ וג ר פ י ה 302 בקיסריה לאחר מילוי נדר ; שלושה השמות הרומיים מעידים על המאות הראשונה עד השלישית . 1135 InscrCaes . 126 ; CIIP Pausanias פאוסניאס אין אנו יודעים דבר על חייו של מחבר ‘תיאור יוון', שחי באמצע המאה השנייה, אלא את מה שעולה מכתביו . אם כי חיבורו עוסק ביוון בלבד, הוא ביקר גם ברומא, במצרים, בסוריה ובארץ – ישראל . בקטעים שבהם הוא מזכיר 261 הוא מספר על מעיין קרוב ליפו, שמימיו אדומים מדם את ביקורו בארץ, המפלצת, אשר רחץ פרסאוס שם לאחר שהרג אותה ושחרר את אנדרומדה . 262 הוא מספר, שהירדן עובר את הכנרת ונשפך לים המלח, ומתאר בקטע השני את נפלאותיו הידועים של ים זה . התיאור השלישי הוא של קבר הלני המלכה בירושלים . אם כי אין בתיאורים אלה כל היגד חד – משמעי בדבר פגישות עם אנשי המקום, קשה להעלות על הדעת שהנוסע, ש'תיאור יוון' שלו מבוסס במידה רבה ביותר על שיחות עם אנשי המקום, לא נעזר בכאלה בביקורו בארץ . Aelius Aristides איליוס אריסטידס הנואם המפורסם ( 117 - אחרי 181 ) מעיד על עצמו שביקר בסקיתופוליס, ככל הנראה בשנת 142 או בסמוך לה, ראו 219 - 218 . GLAJJII, pp . אין כל ידיעה על מעשיו ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי