חלק ב: פרוסופוגרפיה

382פ ר ו ס ו פ ו ג ר פ י ה Sapricius ספריקיוס סכולסטיקוס, המוזכר על ידי אחיו בוריכיוס בכתובת בקברי המלכים של תבי במצרים, וראו בערכו . אין סיבה להטיל ספק, שכמו אחיו אף הוא היה איש אשקלון, וראו בערכו של זה . Severus ? סוורוס 1 ליבניוס ממליץ עליו במכתב ( 1478 ) אל אפוביוס ( Aphobius ) מושל פלשתינה : סוורוס הנו בעל תרבות ובעל כישרון הנאום ; מן המכתב מסתבר, שהיה בעל נכסים בארץ, ואולי היה תושב בה . Severus סוורוס 2 נזיר בעל כושר דיבור, משפטן איש עזה, מחבר חיבורים כנסייתיים ; ראו זכריאס, תולדות הכנסייה ז, ,10 עמ' 131 - 132 ; אין לבלבל בינו לבין סוורוס איש אנטיוכיה, שזכריאס 1 מזכירו רבות . Siricius סיריקיוס סופיסט איש נאפוליס, תלמידו של אנדרומכוס, בראשית המאה הרביעית . הוא לימד זמן מה באתונה ; לפי הסודא, הוא חיבר תרגילים ונאומים מקדימים ( progumna¿smata kaiì mele¿taj ) ; כנראה זהה עם האיש המוזכר אצל 217 3 . 393 Walz, RhGV 592 . 14, VIII , ונראה שהיה מפרשני הרמוגנס . מהערה של רטור בן המאה החמישית אנו למדים ש"בני כיתתו" של 218 סיריקיוס חילקו את האִמרה המחכימה, ה – gnw¿mh , לסוגים רבים . 309 . PL...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי