ח. השירה

321ה י צ י ר ה ו ה י ו צ ר י ם אחרים, הוא הדו – טור האלגי, ומספר השורות שבה אינו גדול : במקרים רבים רק שתי שורות, ורק במקרים מעטים — יותר משמונה צמדי שורות . ככל השירה ההלניסטית אף האפיגרמה היא שירה מלומדת ומתוחכמת : הקורא, או השומע, צריך לעשות את אוזנו כאפרכסת כדי שהנאתו תהיה שלמה — ורק הנאתו של הקורא או השומע המשכיל שלמה — ורק משום היותו משכיל הוא אמור לפענח את הרמיזות ולהעריך את החידושים וההמצאות המקוריות של תוכן וצורה . פעמים רבות אין האפיגרמה כי אם משחק אינטלקטואלי ; ואכן יש שצורתה היא במפורש חידה, אך גם כאשר אין המדובר בחידה במשמעות 142 המדויקת של המילה, הקורא נוטל חלק במשחק מלומד . לפני שנפנה למשוררים החשובים שפעלו בארץ – ישראל בתקופה ההלניסטית, מן הדין להזכיר שתיים או שלוש עדויות עקיפות הנוגעות להיכרות עם השירה היוונית בארץ . הראשונה היא מונומנט שהתגלה באתונה בסוף המאה התשע עשרה ; זמנה נקבע לפי צורות האותיות למאה הרביעית 143 המונומנט מורכב משלושה חלקים : תבליט המתאר או השלישית לפסה"נ . מת השוכב על מיטה ובצדו האחד אריה טורף, ובאחר איש המנסה לגונן על הגופה, ומאחור חרטום אנייה ; ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי