ז. התיאורים הספרותיים (ekphrasei)

511ה י צ י ר ה ו ה י ו צ ר י ם 129 הדוגמה המוקדמת ביותר של תיאור מעין זה, תיאור יצירת אמנות בספרות . מגנו של אכילס בספר השמונה עשר של האיליאדה, מופיעה בראשיתה ממש של ספרות המערב, וסופרים ומשוררים המשיכו, וממשיכים עד עצם היום הזה, להזדקק לאמצעי הספרותי הזה . המושא המתואר יכול להיות דמיוני, כדוגמת מגן אכילס, או ממשי, ועם זאת מיופה ביותר, כמו תיאור כנסיית הגיה סופיה ( החכמה האלוהית ) בקונסטנטינופוליס בידי פאולוס סילנטיאריוס ( ראו להלן ) . החינוך הרטורי הדגיש תרגול של תיאורים ממין זה, והרבה מן התרגילים המוקדמים, ה – progymnasmata , מוקדשים לתיאורים ממינים שונים . עם זאת 130 אלא טכניקה חשוב לזכור, שאין ה – ekphrasis סוגה ספרותית בפני עצמה, ספרותית הניתנת להשתלב בכל סוגה, בין של פרוזה ובין של שירה . במספר הרב ביחס של ה – ekphraseis השלמים והמפורטים שהגיעו אלינו מן הספרות היוונית שנכתבה בארץ אנו זוכים זכייה כפולה : מן הצד האחד יש בידינו יצירות ספרותיות בעלות ערך, או חלקים ניכרים של יצירות כאלה, ומן הצד האחר תיאורים אלה ממחישים יצירות אמנות או ארכיטקטורה שאבדו בלי להותיר זכר חומרי . אין ספק שת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי