ו. האפיסטולוגרפיה

פ ר ק ש ל י ש י 112 חשובה בהרבה מהתכתבות מזדמנת זאת, שכל כולה מוגבלת לתקופת שלטונו הקצרה מאוד של יוליאנוס, היא התכתבותו של הבולט בין כותבי המכתבים של התקופה . כבר עמדנו על חשיבות התכתבותו של ליבניוס עם מכותבים ארץ – ישראלים ( ראו עמ' 33 - 34 ) , וכאן אזכיר רק את מכותביו המעטים ביחס, הידועים לנו בוודאות, והם : אקקיוס, אכיליוס, בסוס, חרומטיוס, קלמטיוס, אודיימון, אוסטוכיוס, ? אוטוקיוס ,3 אוטרופיוס, הלפידיוס, הילריוס, היפטיוס, יולוס, מקסימוס, פנגיריוס, פריסקיאנוס ,1 פריסקיו, תאופילוס, זנוביוס ,1 זנוביוס 2 וכן אוסטתיוס, הנמנה עם המבקרים בארץ, והנשיא ? גמליאל . אלה, שעליהם יש להוסיף חלק מן המכותבים שמקום מושבם נעלם מעינינו, חיברו כמות לא מבוטלת של מכתבים אל ליבניוס, וודאי גם בינם לבין עצמם והתכתבו גם עם מכותבים שאינם ידועים לנו . מהתכתבות זו, כמו מכל המכתבים שנשלחו אל ליבניוס, לא נותר דבר . על כל פנים מותר להניח שהכותבים אל ליבניוס עשו ככל יכולתם לעמוד ברמה הלשונית והסגנונית של מכותבם הנכבד . לעומת התכתבות אבודה זו מן המאה הרביעית, יש בידינו התכתבות ענפה למדי של שני מחברים מן החלק האחרון של ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי