ד. הרופאים, המתמטיקה והמדע

19ה י צ י ר ה ו ה י ו צ ר י ם לפסה"נ, המכילה הן חיבורים תאורטיים והן חיבורים מעשיים מסוגים שונים, שאת חלקם אפשר לייחס להיפוקרטס עצמו ולתלמידיו, ואילו אחרים נתחברו בידי מחברים שונים . בצד רפואה מדעית זאת, שקרבתה להגות היוונית הייתה הדוקה, יוונים רבים השליכו את יהבם על הרפואה שביקשו למצוא במקדשי אל הרפואה אסקלפיוס ( Asclepius ) . אל זה הגיע לרומא בשם Aesculapius ופולחנו החל שם על האי שעל הטיבר — מקומו של בית חולים עד עצם היום הזה — בשנת 291 לפסה"נ . עם הזמן התפתחו לצד המקדשים בתי חולים ובתי הבראה שבהם טופלו החולים . בתקופות הנסקרות כאן חלו שתי התפתחויות חשובות ברפואה היוונית . בראשית התקופה ההלניסטית התקדמו באלכסנדריה באופן משמעותי ביותר ענפי הפיזיולוגיה בידי ארסיסטרטוס ( Erasistratus ) והאנטומיה בידי הרופילוס ( Herophilus ) ואסכולתו, והם אף היו היחידים שעסקו בניתוחים, ובכלל זה ניתוחי מתים . במאה השנייה פעל הרופא הגדול גלנוס ( Galenus ) , וכתביו, שהתבססו על המסורת ההיפוקרטית, היוו את גוף הכתבים הרפואיים החשוב ביותר לא רק בעת העתיקה, אלא גם בימי הביניים ובראשית העת החדשה . דומני שאפילו בי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי