ב. המשפטנים

76ה י צ י ר ה ו ה י ו צ ר י ם ובבריטוס הם בתי הספר המוכרים היחידים, כנגד בתי הספר הלא רשמיים שקמו באלכסנדריה, בקיסריה "ובערים אחרות" . בהקשר זה הקיסר מכנה את תורת המשפט שנלמדת בקיסריה "תורה מסואבת" ( doctrina adulterina ) ואת 42 אשר לבית הספר למשפט בקיסריה, המורים "בורים" ( imperiti homines ) . אי אפשר לקבוע בוודאות את זמן ייסודו, אולם מסיפור חייו של גרגוריוס תאומטורגוס מתברר, שבמשך חמש השנים ששהה בעיר, בשנות השלושים של המאה השלישית, הוא למד שם גם משפטים, ולא רק פילוסופיה ותאולוגיה בהדרכתו של אוריגנס, אם כי אין לדעת בוודאות באיזו מסגרת התקיימו 43 לימודים אלה . הידיעות המעטות על בית הספר למשפט, שהחקיקה של יוסטיניאנוס אינה מותירה מקום לפקפק בקיומו, מעוררת תהיות אחדות, והראשית היא זאת : למרות מספרם הרב מאוד ביחס של משפטנים בני ארץ – ישראל, שידיעה כלשהי על אודותם הגיעה אלינו, אין בידינו כל מידע על חכמי משפט בני הארץ, כלומר כאלה שיכלו להיות גם מורים בבית הספר, אלא רק על משפטנים פעילים ותלמידי משפטים . מצב זה שונה בתכלית ממה שמצאנו אצל פילוסופים, נואמים, אנשי דקדוק ולשון ומשוררים, שהרי בין כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי