א. החינוך והמחנכים: הנאום ואמנות הנאום

פ ר ק ש ל י ש י 46 3 לימד קרוא וכתוב . שבהם לא אדון כאן, ואילו הגרמטיסטס ( grammatistes ) , הוראתו כללה לימוד שירה, ובראש ובראשונה הומרוס, וכן חשבון בסיסי . בשעה שגם שלב זה של החינוך היה פרטי ובתשלום בתקופה הקלסית, ולפיכך מוגבל במידה זאת או אחרת לחוגים חברתיים – כלכליים מסוימים, הרי בתקופה ההלניסטית התפשט החינוך לשכבות רחבות בהרבה, ובערים אחדות יש בידינו עדות מפורשת על חינוך לנערים שהיה כמעט כללי, ופעמים רבות עם תמיכה כספית משמעותית ביותר של מוסדות העיר, ואף על התרחבות ניכרת של 4 כרגיל אצל מקורותינו, העדויות האפיגרפיות והפפירולוגיות חינוך הנערות . על פעילויות ממין זה פזורות ומקריות . זאת ועוד, אופי הוראת הלשון, ואחר כך הספרות ואמנות הנאום, הוא כזה שאין לצפות לגילוי עדויות ארכאולוגיות ממש ( להבדיל מאפיגרפיות ) לפעילות זאת . היות שמעמד המורים בשלב זה לא היה גבוה ומכובד ביותר — אפשר להשוותו, בהקפדה על ההבדלים, למעמד המלמד ב'חדר' — הרי שהעדויות על המורים אינן מרובות . אכן מקרה הוא, שמורה אחד כזה — וככל הנראה זו משמעות התואר "המורה המלומד" שבו התכנה מרטיאליס — מתועד בכתובת מסמריה ( בשנים 50...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי