פרק ראשון: מבוא

פ ר ק ר א ש ו ן 4 של אבן, שהותירו אחריהם תושבי הערים ההלניסטיות והרומיות, הם הותירו גם שרידים של יצירות רוחם, וגם את אלה אפשר לחשוף בכלים המתאימים . ברי, שהיבטים מסוימים של חשיפה זו הם מתפקידי הארכאולוגים, ואכן הם זוכים למקומם הראוי : אין הארכאולוגים מתעלמים מבני האדם שרחצו בבתי המרחץ, שביקרו בתאטרון או הביאו מנחות לאלים, וגם אין הם שוכחים להדגיש את תפקידי הבניינים והכלים השונים ושימושיהם . זאת ועוד, לעתים נחשפים שמות של אנשים בכתובות, כתובות קבר, כתובות בניין, כתובות הקדשה או מכל סוג אחר, ואזי מופיע לפנינו לכל הפחות היבט אחד של דמות חיה כביכול, מן העולם שנעלם . ואולם בערי הארץ גם נוצרה יצירה רוחנית ניכרת, שפרקים נכבדים מתוכה השתמרו ומוכנים לעיוננו, ופרקים אחרים ניתנים לשחזור בחלקם . יצירה זאת, אף שהיא חלק בלתי נפרד וחשוב מתולדות הארץ והיצירה שבה, ועל אף ההתעניינות הרצינית, הגדולה, והגדלה בתולדות הארץ של חוגים רחבים בציבור, כמעט אינה מוכרת מחוץ למעגלים מקצועיים צרים ומופנמים . העוסקים במורשת הרוחנית של בני הארץ שכתבו יוונית ( או לטינית ) עושים זאת כרגיל במסגרת לימודם את הספרות העתיקה, ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי