הקדמה

ה ק ד מ VIIIה בתקופת המשנה והתלמוד', ראויה להתייחסות, כמוה ככותרת מאמרו ‘כמה יוונית בארץ – ישראל היהודית ? ' . הספר מניח כמובן מאליו, שענייננו בארץ – ישראל היהודית בלבד, אף על פי שחלק ניכר מתושבי הארץ, ובחלק מן התקופה הנידונה אולי הרוב, היו נכרים, ואילו ימי האימפריה הרומית נקראים תקופת המשנה והתלמוד מתוך השקפת עולם מסוימת ומוגדרת, והשאלה על היוונית בארץ – ישראל היהודית איננה באה, כיאות, לאחרי שנענתה השאלה "כמה יוונית בארץ – ישראל היוונית ? " . בלי שהוסט המבט משאלת מקומם של היהודים ושל ארץ – ישראל היהודית בעולם העתיק, הלכה וגדלה בדור האחרון ההתעניינות בתולדותיה של ארץ – ישראל על תקופותיה ועל בני העמים, הלשונות והדתות השונים שישבו בה או היגרו אליה : יד יצחק בן – צבי, אשר שמה לה למטרה לחקור את תולדותיה של הארץ, ולא רק את תולדותיהם של היהודים שישבו ויושבים בה, היא המייצגת המובהקת ביותר של מגמה זאת . אין צריך לומר שלא נפקד מקומם של היהודים במחקרים אלה, אולם עליהם נוספו פרקים חשובים השייכים לתולדות הארץ וליושביה הנכרים השונים . למרבה הפלא אחד התחומים המתבקשים ביותר עדיין לא זכה להיענות הצפוי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי