אהלי יפת

I ה ק ד מ ה י ו ס ף ג ייג ר אהלי יפת חכמי יוון בארץ – ישראל חכמי יוון בארץ – ישראל יוסף גייגר אהלי יפת ה ק ד מ IIה ח ב ר י ה מ ע ר כ ת : פרופ' מנחם הירשמן — יו"ר ; ד"ר אלישבע באומגרטן ; ד"ר ארנון גולן ; פרופ' חיים גורן ; פרופ' יוסי דרורי ; ד"ר דניאלה הלר טלמון ; פרופ' זאב וייס ; פרופ' אביבה חלמיש ; מר יעקב יניב ; פרופ' עודד ליפשיץ ; פרופ' אריה נאור ; פרופ' ורד נועם ; ד"ר הלל ניומן ; פרופ' אלון קדיש ; פרופ' רוני רייך ; פרופ' ריכב רובין ; פרופ' זהר שביט ; פרופ' דני שוורץ ; פרופ' בועז שושן ; פרופ' מרגלית שילה III ה ק ד מ ה . ירושליםיד יצחק בן – צבי י ו ס ף ג י יג ר אהלי יפת חכמי יוון בארץ – ישראל ה ק ד מ IVה עריכת לשון : ישראל רונן עורכת מרכזת : שלומית משולם עיצוב ועימוד : דנון הפקות דפוס, ירושלים הדפסה וכריכה : מפעלי דפוס כתר, ירושלים כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע"ב ( 2012 ) מסת"ב 0 - 343 - 217 - 965 - 978 לרעננה מרידור המרביצה חכמת יוונית בארץ – ישראל בשום שכל ובמאור פנים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי