ספרי הרב שג"ר שיצאו לאור עד כה

| 514 | בריתי שלום ביום ההוא : דרשות למועדי אייר , ערך י׳ מבורך, אלון שבות תשע״ב . שיעורים על ליקוטי מוהר״ן : א , ערך נ׳ לדרברג, אלון שבות תשע״ג . לוחות ושברי לוחות : הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם , ערכו ז׳ מאור ( עורך ראשי ) , א׳ ברנר, נ׳ סמט וא׳ אברמוביץ, תל אביב ואלון שבות תשע״ג . להאיר את הפתחים : דרשות ומאמרים לימי החנוכה , ערך י׳ מבורך, אלון שבות תשע״ד . שארית האמונה : דרשות פוסטמודרניות למועדי ישראל , ערך י׳ מבורך, תל אביב תשע״ד . שיעורים בגמרא : שמיטה , ערך א׳ אברמוביץ, אלון שבות תשע״ה . שיעורים על ליקוטי מוהר״ן : ב , ערך נ׳ לדרברג, אלון שבות תשע״ה . הליכות עולם : הלכה והיסטוריה , ערך א׳ אברמוביץ, אלון שבות תשע״ו . שיעורים בגמרא : יומא, סוכה, ראש השנה , ערך ע׳ רוזנפלד, אלון שבות תשע״ז . שיעורים בגמרא : ברכות א , ערך ע׳ רוזנפלד, אלון שבות תש״ף .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר