פרקים בכתבי הרב שג״ר שהתפרסמו עד כה שבהם הוא מתייחס לסוגיות הנידונות בספר זה

| 512 | בריתי שלום ׳צפירה פשוטה : על מדינה, ארץ ואדמה׳, ביום ההוא , עמ׳ 33 – 40 . ׳מלכות שלעתיד לבוא׳, שם, עמ׳ 130 – 144 . * ׳והיה ביום ההוא : בין טבע מיסטיקה, בין ציונות לפוסט-ציונות׳, שם, עמ׳ 164 – 189 . ׳אבא אלוקים ואנא אדמה : דרשה ליום העצמאות בשנת שמיטה׳, שם, עמ׳ 207 – 216 . ׳האמונה אזור חלציו׳, שם, עמ׳ 217 – 225 . * ׳חוק ואהבה – בין אהבת הארץ וריבונות המדינה׳, שם, עמ׳ 226 – 243 . ׳לזמן הזה : יום העצמאות לאחר ההתנתקות׳, שם, עמ׳ 244 – 262 . * שלום ירושלים׳, שם, עמ׳ 325 – 333 . * ׳נגילה ונשמחה בך׳, שם, עמ׳ 335 – 347 . * ׳ציונות דתית בעולם פוסטמודרני׳, לוחות ושברי לוחות , עמ׳ 139 – 162 . ׳גלות בתוך ביתיות : חינוך דתי בעולם פוסטמודרני׳, שם, עמ׳ 209 – 226 . ׳הלכה ודמוקרטיה׳, שם, עמ׳ 273 – 302 . ׳קנאות וסובלנות׳, שם, 304 – 318 . ׳ציונות ופוסט-ציונות׳, שם, עמ׳ 320 – 343 . ׳מחלוקת וצמיחה׳, שם, עמ׳ 383 – 404 . ׳על השארית והגלות׳, שארית האמונה , עמ׳ 69 – 85 .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר