משיחיות לפי הרמב"ם ושאלת האקטיביזם המשיחי כיום

משיחיות לפי הרמב"ם | 435 | מיהו משיחו של הרמב״ם ומה דמות לו ? לשאלה זו חשיבות רבה, שכן ה׳פוסק האחרון׳ בענייני משיח לאורך הדורות ובכל המחלוקות הקשות שניטשו במהלך ההיסטוריה היהודית סביב המשיח היה הרמב״ם . דבריו צוטטו במחלוקת סביב 2 וכך להבדיל בפולמוס המשיחיות שהתעורר ביןמשיחיותו של שבתי צבי, האדמו״ר האחרון של חב״ד למתנגדו הליטאי הרב ש״ך . מהי אם כן דמותו של המשיח לפי הרמב״ם ? להפתעתנו נגלה שלרמב״ם ישנן כמה דמויות כאלה, וליתר דיוק – שלוש . את הראשונה נכנה ׳משיח חרדי׳, את השנייה – הציוני, והשלישית – האוטופי . כמובן, שמות אלו לא נועדו אלא לשבר את האוזן, שכן מגמתי כאן איננה תורנית או אקדמית צרופה אלא במפורש חברתית-פוליטית . כציוני-דתי אני מאמין שהתורה תורת חיים היא ולא בשמים היא, ולכן היא חייבת להפוך גם להיגיון פוליטי . אז, ורק אז, מקבלת היא את מובנה הממשי . בעלי המוסר אמרו שחייב אדם להרהר אחרי 3 זאת כל דף גמרא שלמד איך מה שלמד יכול להנחות אותו למעשה בחייו . איננה רק הדרכה מוסרית, שנועדה להביא לכך שאותו אדם יקיים מה שלמד ; היא נוגעת להבנת התורה עצמה : שאלת היישום המעשי מעניקה משמעות אחרת לחל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר