שלום ירושלים: על הלאומי והאוניברסלי – דרשה ליום ירושלים

שלום ירושלים | 393 | היא החיצוניות של ארץ ישראל ובה נאחזים בני יתרו ; היא נקודת הגבול שבין ישראל לאומות העולם ולכן בה נאחזים הגרים, ומצד שני היא קשורה לריח, המבטא את שורש הנשמה הנעלם . מדברי רבי צדוק נוכל ללמוד לא רק על הצורך לאזן בין הפנים לחוץ, בין היהודי לאוניברסלי ( שאכן עלול ליפול לקליפות ) , אלא גם על המרכיב הגלותי שנדרש לאיזון המרכיב הארצישראלי . תלמודה של בבל הוא בחינת מחשכים, אך הוא מנעולה של ארץ ישראל : בלעדיו לא ניתן להשיג את מעלת ארץ ישראל . דווקא הפלפול התלמודי הספקולטיבי הנו גילוי נאמן יותר של האין, של האור הנעלם, וסגולתו זו היא 24 בערבוב המקרבת אותו קירבה רבה לרזי תורה, כפי שכתב הרב באורות . שיש בו בין חשיבה עיונית טהורה ליצירתיות אמנותית, ובכך שאין בו אמת אחת נתונה מראש אלא קולות שונים, הוא דומה לתודעה הפוסטמודרנית . הפלפול הוא למעשה האופן שבו מיוצגת הקדושה האלוקית הטרנסצנדנטית 25 ואם ארץ ישראל, בחינת ספירת המלכות,בצורתה הגבוהה והחגיגית ביותר . מתפרשת אצלנו כרצון לחזור לנורמליות, שכן הקשר של המלכות לרצון להיות 26 הרי ככל הגויים בוקע ועולה כבר מפשוטי המקראות בספר דברים ו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר