אנטישמיות והייחוד היהודי

אנטישמיות והייחוד היהודי | 355 | נוכחת כשנאת קבע בעולם משתנה : שנאה והתנגדות ליהודים בעמים ובתרבויות שונות, שנאה בקרב מאמיני דתות שונות, שהן לעתים אויבות ומתחרות זו בזו, כמו הנצרות והאסלאם, שנאה רצחנית ליהודים בחברות חילוניות וטוטליטריות מובהקות, כמו המדינה הנאצית ובעלות בריתה, אבל גם איבה ליהודים בקהילות דמוקרטיות וליברליות . ובתוך כך, משך מאות שנים, גם היהודים הולכים ומשתנים במובנים רבים, לובשים צורה ופושטים צורה, ומבחינה סוציולוגית משנים ומרחיבים את אורח חייהם, את עיסוקיהם, את מקומות מגוריהם ואת עומק השתלבותם בתוך החברות שבהן הם חיים . יהודים דתיים ויהודים חילונים, יהודים לאומיים ויהודים מתבוללים, 1 יהודים קהילתיים ויהודים בודדים, יהודים נוכחים ויהודים נעלמים . היהודי שאותו ראו ותיעבו הרומאים סנקה וטקיטוס כה שונה מהיהודי שאותו ראו האנטישמים של המאה ה- 19 , כמו ריכרד וגנר – מה אם כן המשותף לשנאתם ? ניכר בדבריו של יהושע שאין זו רק שאלה, אלא ממש השתאות על תופעה שלכאורה נוגדת את ההיגיון ואת הסיבתיות ההיסטורית הרגילה . בניגוד להיסטוריונים, יהושע מחפש תשובה כוללת אחת שתסביר את שנאת ישראל ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר