הוויכוח ההלכתי על החזרת שטחים: בין הלכה לאידיאולוגיה

| 306 | בריתי שלום זוהי מחשבה שגויה, ומי שיעיין בכתיבתם של פוסקים יוכל להיווכח בכך בנקל . התורה ודברי חז״ל אינם נמצאים לפנינו כספר חוקים, כקודיפיקציה ערוכה, מוגדרת, מנוסחת וחתוכה, אלא כגיוון רב של דעות, שקלא וטריא ופרשנויות, ולכן נדיר שעיון במקורות יוליך בהכרח למסקנה הלכתית חותכת וחד-משמעית . כיוון שכך, מתבקש שה׳קונספציה הקדם-הלכתית׳ של הפוסק, גישתו העקרונית לנושא אשר קודמת לקריאתו את המקורות, תהיה מכריעה 1 כך הדבר במיוחד בכל הנוגע לשאלותמבחינת אופן קריאתו ופרשנותו אותם . כלל-ישראליות, שבהן מתבקש שתהיה לפוסק השקפת עולם מסוימת . במקרה שלנו, ברור ששאלת החזרת השטחים והמסתעף ממנה איננה רק שאלה הלכתית במובן הצר של המושג . ישנם יחסי גומלין בין ערכיו של פוסק – הן ביחס לציונות, הן ביחס לערכים מוסריים דוגמת אלו המשתקפים ביחסו למלחמה – לבין השיח ההלכתי שהוא יוצר . יתרה מזו : פעמים רבות הדיסקורס ההלכתי נובע מהעמדה האידיאולוגית והפוליטית, לא רק מבחינה 2 כמו למשל בשאלה האם ניתן לשלבתוכנית אלא אף מבחינה מתודולוגית, שיקולים מוסריים ומחשבתיים בפסיקת ההלכה, כפי שאראה בהמשך . מעבר לכך, ניכרת זיקה בין תפ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר