מלחמה ושלום בתפיסתם של חז"ל

מלחמה ושלום בתפיסתם של חז״ל | 265 | השלום . לסיום נראה עמדות פרגמטיות בחז״ל בנוגע למלחמה, ואת ההתקה של הגבורה הצבאית לגבורה רוחנית – ׳מלחמתה של תורה׳ ומשמעותה . בקצה האחד נוכל לזהות בחז״ל תפיסות פציפיסטיות : אלה הן תפיסות רדיקליות שאינן מגיבות למציאות הקיימת ולתפיסות המקובלות אלא תובעות לשנות אותן מיסודן . עקרונית, הן רואות במלחמה דבר שלילי באופן מוחלט, אם כי אינן מתייחסות במפורש למלחמת הגנה הנכפית עלינו מצד אויב חיצוני . בקצה השני נוכל לזהות עמדות הממשיכות את תפיסת התורה בנוגע למלחמת קודש, כל עוד היא מכוונת למטרות ראויות . בתווך נמצאות עמדות פרגמטיות, שאינן רואות במלחמה ערך מיוחד אלא חלק מהווייתו של העולם . רקע : תפיסתו של המקרא אחד המוטיבים הבולטים בחוקי המלחמה המרוכזים בספר דברים הנו מוטיב הקדושה . הפסוקים בדברים כ״ג, י – יד מצווים על חוקי טהרה והיגיינה ( הקרובים זה לזה ) והנימוק בפסוק טו : ׳כִּי ה׳ אֱלֹוקֶיךָמִתְהַלֵּךְבְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָוְלָתֵת אֹיְבֶיךָלְפָנֶיךָוְהָיָה מַחֲנֶיךָקָדוֹשׁ׳ . קדושה זו איננה קדושה ערטילאית ; ההימצאות האלוקית באה לידי ביטוי באופן ממשי, בנוכח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר