נגילה ונשמחה בך: דרשה ליום ירושלים

| 261 | כאמור, אינני יודע איך לצייר את הגאולה הזו, אך דבריו של רבי נחמן מעוררים למחשבה שאולי כאשר נעמוד חשופים למול האלוקי, כמו המטרונה המצפה למלכה וכמו ירושלים המשתוקקת לבעלה, תיתכן איזו קפיצה, יתגלה משהו שהוא מעבר, משהו שהוא מעבר לניגודים . איני מדבר על סובלנות, וגם לא על ביטולם של הניגודים : האחר שמולי יישאר שונה ולא נגיש, ועם זאת האינסופיות האלוקית תעמיד אותי לידו . ושוב, איך יתבטא הדבר מבחינה מעשית, פוליטית, אינני יודע . אך יום ירושלים יוכל להפוך מיום לאומי, שהפך עם הזמן לחג שבטי של הציונות הדתית בלבד, ליום בינלאומי . ׳״גדול ה׳ ומהולל מאד בעיר אלוקינו הר קדשו״ ( תהלים מח ) – במה איהו [ = 17 הוא ] גדול ? בעיר אלוקינו הר קדשו׳ . 17 ספר הזוהר , ב, רלה ע"ב . נגילה ונשמחה בך | 253 | בקיבוץ גלויות ובשאר ישועות, היא מבקשת את המגע עם האלוקי – ׳נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ׳ ( שיר השירים א׳, ד ) . האהבה הצרופה שבין ירושלים לקב״ה מצטיירת כאהבה שאיננה תלויה בדבר – בבנים ובחתנים – ולכן היא מבקשת רק את שובו של המלך לירושלים . בסיפור האהבה של ירושלים, ישנה פריצה הנובעת מחוסר הסיפוק מהגאולה ומקיבו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר