והיה ביום ההוא: על היחס בין טבע למיסטיקה, בין ציונות לפוסט־ציונות – דרשה ליום העצמאות

| 238 | בריתי שלום נפתח בדברי חכמים המתארים את הגאולה העתידית בציורים בדיוניים-נסיים – עד כי ׳עתיד הקב״ה לחדש עשרה דברים לעתיד לבוא׳ : ׳הראשונות הנה באו וחדשות אני מגיד׳ ( ישעיהו מב ) – וכי יש לעתיד לבא חדשות, והא כתיב ׳מה שהיה הוא שיהיה׳ ( קהלת א ) ? אלא מוצאין אנו עשרה דברים עתיד הקב״ה לחדש לעתיד לבא : הראשונה שהוא עתיד להאיר לעולם . . . ואפילו אדם חולה הקב״ה גוזר לשמש ומרפא . . . השניה מוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל שיש לו מחלה . . . השלישית עושה האילנות ליתן פירותיהן בכל חדש וחדש ויהיה אדם אוכל מהם ומתרפא . . . הרביעית שהם בונים כל ערים החרבות ואין מקום חרב לעולם, ואפילו סדום ועמורה נבנות לעתיד לבא . . . החמישי שהוא בונה את ירושלים באבן ספיר . . . ואותן אבנים מאירות כשמש ועובדי כוכבים באין ורואין בכבודן של ישראל . . . הששית ׳ופרה ודוב תרעינה׳ ( ישעיהו יא ) . השביעית שהוא מביא כל החיות וכל העופות וכל הרמשים וכורת עמם ברית ועם כל ישראל . . . השמינית שאין עוד בכי ויללה בעולם . . . הט׳ אין עוד מות בעולם שנאמר ׳בלע המות לנצח ומחה ה׳ אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר׳ ( שם כה )...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר