נספח: הרהורים בעקבות ההתנתקות

| 215 | מתברר שאנשי השלום הליברלים אינם כה ליברלים . הם לא נרתעו מלהשתמש בשירותיהם של אלה שעד לא מזמן תוארו על ידם כפשיסטים אכזריים – שרון וחלוץ . הללו עשו את העבודה המלוכלכת הזו שנפשם העדינה-האכזרית של השמאלנים נמנעה מלעשות . 2 דווקא הילדים המשיחיים היו אלו שהגנו הפעם בחירוף נפש על הדמוקרטיה . מאז ומתמיד הצעירים המשיחיים נטלו חלק מרכזי במהפכות הגדולות וחרפו 3 כפי שטענו הפוסט-קולוניאליסטים, הליברליזם התגלהנפשם למען הצדק . 4 שוב כעוול וכאכזריות הגדולה . השנאה התהומית והרעילה של אנשי השמאל ( המתהדרים לא פעם בסובלנות ובשליטה על רגשות ) כלפי המתיישבים שצפה ועלתה על פני השטח אינה צריכה להיות מובנת בהקשר רציונלי-פוליטי כלשהו . תחושתי היא שאין להבין אותה אף בהקשר הפסיכולוגי, אלא רק ברמה המטפיזית, אותה מטפיזיקה עצמה המוכחשת כל כך על ידיהם . למעשה פינוי גוש קטיף הוא משיחיות מהופכת – קרי מאבק משיחי במשיחיות – שגברה וחלפה והותירה אחריה חללים בדמות מגורשים אלו, שנעקרו מבתיהם ללא סיבה מספקת וללא תכלית . רצח האב היהודי של הציונות שמרדה במסורת המשיך כאן אל רצח האב הציוני . הדבר נעשה מצד אנשים שזיקה, ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר