כאב והתחלה חדשה: שיחה בעקבות מחלתו של אריאל שרון

| 193 | כאשר אני אומר שהשבץ של שרון הוא אירוע תנ״כי, כוונתי שאפשר היה לכתוב את האירוע הזה בשפה התנ״כית, וזה היה עשוי להשתלב בתנ״ך ככל 3 ימים ספורים לפני ההתנתקות גילו את השחיתות של שרון . מידפרק אחר : אחרי כן הוא לקה במוחו . זה מזכיר תיאורים בתנ״ך שבהם ה׳ נוגף מישהו בעקבות חטאו . לא שאני שמח לאידו של שרון, או מצפה למותו חלילה, אבל 4 התנ״ך מראה לנו כיצד ההשגחה פועלת במציאות . אני חש שנעשה כאן צדק . עצם תיזמון האירועים מראה שיש קשר בין המחלה למעשי שרון, ובמיוחד על רקע בחירות, שלו היה מתמודד בהן ברור שהיה מנצח . כעת קשה לדעת מי ייבחר ומה תהיה מדיניותו, אבל דבר אחד ברור : יש כאן אירוע ששינה את ההיסטוריה, והדברים לא ימשיכו להתנהל באותה צורה כבעבר . זה פירושה של השגחה גלויה – שיש התפרצות מעולם גבוה יותר לתוך עולמנו . בשורה התחתונה, אריק שרון היה בימיו הטובים כאחד המצביאים בתנ״ך . היה לו כושר מנהיגות צבאי שאחר כך התבטא בעריצות . אי-אפשר להתעלם מהכוח האדיר שהיה לאדם הזה . אני אומר זאת לחיוב ולשלילה . לנו, כאנשים החיים בזמנו קשה להעריך את מלוא דמותו . אבל אני מרגיש שמחלתו היא התרחשות היסטורית ....  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר