ההתנתקות ותשובה של התחדשות: שיחה לאחר ההתנתקות

| 184 | בריתי שלום החורבן מביא אותנו לנקודת שפל, לניפוץ ולמחיקה של מה שהיה . אך דווקא בניפוץ זה נחשפות תשתיותיו העמוקות של הקיום . באגדתא במסכת יומא מסופר שדווקא בעת החורבן, בזמן שנכנסו נכרים להיכל, מצאו את הכרובים, 4 מדרש זה מתפרש עלהמסמלים את כנסת ישראל והקב"ה, מעורים זה בזה . ידי ה'בני יששכר' האומר שדווקא בזמן הפרידה האהבה הופכת מוחשית פי כמה וכמה, והשבר הוא המקום שממנו מתחילה הבניה . הוא מקשר לכך גם 5 אם נתבונן לעומקםאת המדרש המפורסם על הולדת המשיח בתשעה באב . של דברים, המשיח לא יכול היה להיוולד אלמלא החורבן, שכן ההיעדר קודם 6 בדומה למשל הידוע על הגרעין החייב להירקב לפני שיוכל להכות לגאולה, 7 שורשים ולצמוח . בעקבות ההתנתקות, תחושת החורבן, האבל והאבדן של תשעה באב קשה ומוחשית פי כמה השנה מבכל השנים כולן . אצל רבים מאתנו חורבן הבית הוא חורבן הביתיות : האמונה הציונית-דתית, הביתיות של המדינה, ובאופן עמוק 8 יותר – המובן-מאליו שלנו, קרי האינטימיות עם המציאות, נשברו ונופצו, 4 יומא נד ע"ב . 5 תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות פ"ב ה"ד, דף יז ע"ב . 6 רבי צ"א שפירא מדינוב, בני יששכר מאמר צום החמישי מא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר