חוק ואהבה: על אהבת הארץ וריבונות המדינה – דרשה ליום העצמאות

| 164 | בריתי שלום המיסטיקנים בכל הדורות את חווייתם המיסטית במונחי ההתאהבות, שהיא חוויה מפזה אחרת ; אינטנסיביות של אחדות, שקיפות, חסד וישועה – ׳כמה הומה הוא הלב לאהוב את הכל, את כל הבריות, את כל המעשים, את כל 2 היצור׳ . את האהבה הזאת החדיר הראי״ה לציונות הדתית . אהבת שיר השירים היא חוויה יסודית בחייו של האדם הציוני-דתי ; האינטימיות בין הדוד לרעיה שמגילת שיר השירים מקרינה, היא אינטימיות בין שניים המחוברים אל סביבתם, והתפאורה הארצישראלית היא חלק אינטגרלי של אינטימיות זו . האינטימיות שבין האוהבים מעורה בטבע הארץ כמו שטבע זה מעורה באהבתם . זו אהבה הספוגה בנופי הארץ ובעונות השנה החלות בה : השולמית ששערה ׳כעדר העזים שגלשו מן הגלעד׳, שאפה כ׳מגדל הלבנון׳ הצופה פני דמשק, שעיניה ׳ברכות בחשבון׳ וצווארה ׳כמגדל דוד הבנוי לתלפיות׳, הנה הרעיה הארצישראלית . הטבע, הזמן, האדם והאהבה חוברים בשיר נפלא זה, 3 וחיבור זה הוא בבסיס עולמה הרוחני של הציונות הדתית . חז״ל, שפירשו שיר זה כשיר האהבה שבין כנסת ישראל לדודה, הקב״ה, הבינו שקיימת בו לשון דתית מסוג אחר, לא גלותית, כזו הקשורה אל הארץ ומעורה בה, וכנגזרת מיח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר