תהליך ההתנתקות וסירוב פקודה: דברים ברב־שיח

| 157 | מכל דברי המתנגדים להתנתקות אני חש את ההזדהות העמוקה ביותר עם דברי הרב אברהם שפירא . מה שעלה לדיון ובא לידי ביטוי בפסיקתו בהתנגדותו להתנתקות הוא נושא הפגיעה בקיום היהודי . אצלו הדיון חדל להיות שאלת ארץ ישראל השלמה ; אין זה הטיעון שנמצא בחזית . גם לא הפגיעה בציונות ובמגמותיה, או שאלת הביטחון . ׳אף פעם לא היה דבר כזה, בגלות תמיד גרשו 2 הנושא המרכזיאותנו . גרשו – גרשו . אך שיהודים יגרשו אותנו – זה עוד לא היה׳ . הוא גירוש יהודים מביתם . אפילו שאלה זו אינה עולה מן ההיבט ההלכתי, של איסור גזל, אלא מעניין יהודי בסיסי . זו התנגדות על רקע שהוא עתיק ממדינת ישראל, וגם מהציונות, ונובע מן התשתית העמוקה ביותר . התכונה הבסיסית של נצחיות עם ישראל מחייבת לא לגרש יהודי מביתו . מבחינת הקיום היהודי, זוהי פגיעה בבסיס התשתית של קיומנו . ולכן רבים כל כך, ובתוכם אני, מתנגדים לגירוש . ההתנגדות נובעת משורשים עמוקים ; היא עמוקה מכל שיקול אחר המועלה בסוגיה זו . מכאן חריפות העניין . זו איננה רק מחלוקת פוליטית . אבל מאותה נקודה בסיסית של הרצון לשרוד, להמשיך את הקיום היהודי, מהאמונה בנצח ישראל, אני מרגיש את הה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר