ממה עלינו להתנתק?

| 129 | קצר, ומיד ישובו ללחוץ עלינו להתנתקות הבאה, ואם חלילה נסרב, מחיאות הכפיים יהפכו מיד ללחצים ואיומים ואולי אף לסנקציות . לא שמעתי אפילו לא נימוק אחד היכול להצדיק התנתקות חד-פעמית מעזה ותו לא ; זהו צעד ניסיוני ראשון בדרך לנסיגה כוללת . וכאמור, זה אינו מאבק רק על ארץ ישראל, וזה אינו מאבק שהוא רק פוליטי, אלא מאבק תרבותי על צביונה של המדינה והחברה הישראלית . אינני יודע אם המאבק על ההתנתקות הוכרע, אך גם אם ננצח בו בצורה כוחנית, 15 זהו ניצחוןנפסיד . בכך מודים גם אנשי ימין דוגמת הרב יגאל אריאל מנוב . פירוס מפני שמשמעותו פגיעה אנושה בסמכות המדינה, בריבונותה וביכולתו של הצבא לפעול . אמר לי בני, המשרת כקצין ביחידה קרבית, ואת תקופות שירות המילואים האחרונות שלו עשה עם חייליו בגבול עזה, שאם הסרבנות תקבל אישור כלשהו מהצבא ( ולו בהעלמת עין מאלה שיעדיפו לא לשרת בהתנתקות ) , חצי מהפלוגה שלו, כך טען, לא תתייצב לשירות המילואים הבא . המאבק האלים הוא המזמין את המאבק הבא . ישנו ווארט ידוע : ׳וירעו אותנו 16 הדבר נכון גם ביחס להתנתקות . איוםהמצרים׳ – הם הפכו אותנו לרעים . הגירוש הופך אותנו לרעים, אך גם ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר