תהליך השלום, ציונות ומצב החברה: דו־שיח עם פרופ׳ אליעזר שביד בעקבות הסכמי אוסלו

| 94 | בריתי שלום אותי זה מדאיג מאוד . צריך לבחון איך נוצרה תפיסה שכזו . הציונות הדתית הגיעה ליהודה, שומרון וחבל עזה בעקבות חזונו של הרב קוק : מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו . נעשה ניסיון לפרש את מאורעות מלחמת ששת הימים כחלק ממגמה מסוימת של גאולה, שההשגחה העליונה מוליכה אליה . אנשי גוש אמונים טענו כי הם המפרשים נכון את המאורעות, והם המוליכים את הציונות ואת העם היהודי לקראת הגאולה . השאלה שצריך לשאול היום היא – האם הציונות הדתית קראה את המפה נכון ? ואולי מלחמה זו היתה נקודת שיא, שממנה החלה ירידה ? אציג דגם חשיבה שגם הרב קוק הכיר ושילב בתפיסתו ההיסטורית . זוהי 1 הוא טוען שכלתפיסתו של נחמן קרוכמל ( רנ"ק ) בספרו מורה נבוכי הזמן . תרבות של כל אומה עוברת בתהליך התפתחותה שלושה שלבים, כמו בחיי האדם הפרטי : ילדות – תקופת הצמיחה והגידול של התרבות ; בגרות – תקופת העוז והמפעל ; זיקנה – 'תקופת ההיתוך [ = התנוונות ] והכיליון' . תפיסה זו אינה מכחישה את תהליך ההתקדמות וההתפתחות של ההיסטוריה, כי אחרי שאומה שגשגה ועברה מן העולם, אומות חדשות מתחילות מהשלב שבו סיימה אותה אומה שירדה מעל במת ההיסטוריה,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר