קידוש השם ומאורעות זמננו

| 56 | בריתי שלום 1 לפי גישה זו הצעד של משה עולהכה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי״׳ . בקנה אחד עם שורת הדין במקרה כזה . הגישה השנייה אותה אכנה הקנאית : ׳״וירא כי אין איש״ – כי בן מוות הוא . רבי יהודה אומר : כי אין איש שיקנא לקב״ה ויהרגנו . רבי נחמיה אומר – ראה שאין 2 הוויכוח הוא אפוא האם קנאה לה׳ יש כאן,מי שיזכיר עליו את השם ויהרגנו׳ . 3 או, כזו שאיננה נזקקת למשפט ודין, לבג״צים למיניהם, כפי שאמר מי שאמר, כפי שטוענת הגישה המשפטית, שרק אחרי פרוצדורה משפטית מדוקדקת ומייגעת – דוגמת זו המתוארת במדרש אחר, ׳מה תלמוד לומר "כי אין איש״ ? מלמד שהושיב לו משה סנהדראות של מלאכי השרת ואמר להם אהרוג את 4 – הוצא המצרי הנוגש להורג . זה ? אמרו לו הרוג ! ׳ שתי גישות חלוקות אלה ( שהוויכוח ביניהן אקטואלי גם בימינו ) מצדיקות את מעשהו של משה, אך ישנה גישה שלישית המבקרת את המעשה הזה . כך נמצא במדרש מאוחר ביקורת על מעשהו של משה רבנו . ויש לשים לב : לא מדובר כאן בביקורת על אחד אלמוני, נוקם ונוטר, אלא על אדון הנביאים עצמו . המדרש מתאר ויכוח בין משה לקב״ה על אי-כניסתו לארץ : ׳אמר לו הקדוש ברוך הוא : כלום אמרתי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר