ארזי הלבנון: שיחה בימי מלחמת 'שלום הגליל'

| 25 | שאני מדמשק ויש שם מקום ששמו חדרך . רבי נחמיה אמר : זה מלך המשיח שהוא חד ורך, חד לאומות, ורך לישראל . דבר אחר ׳חדרך׳, זה מלך המשיח שעתיד להדריך כל באי העולם בתשובה לפני הקב״ה, ׳ודמשק מנוחתו׳, וכי דמשק מנוחתו והלא אין מנוחתו אלא בית המקדש שנאמר ׳זאת מנוחתי עדי עד׳ ( תהלים קלב ) ? אמר לו : עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה עד שתהא מגעת לשערי דמשק, וגלויות באות ונינוחות תחתיה, לקיים מה שנאמר ׳ודמשק מנוחתו׳, 1 עד דמשק מנוחתו . ׳ודמשק מנוחתו׳ : המנוחה והגאולה תבוא מדמשק, ודווקא בה תתגשם קדושת ירושלים הנצחית – ׳זֹאת מְנוּחָתִי עֲדֵי עַד פֹּה אֵשֵׁב כִּי אִוִּתִיהָ׳ ( תהלים קל״ב, 2 מעניין שעליד ) , מכאן למדו שקדושת ירושלים הנה נצחית ולא תתבטל . הפסוק שאותו דורש המדרש ׳מַשָּׂא דְבַר ה׳ בְּאֶרֶץ חַדְרָךְוְדַמֶּשֶׂק מְנֻחָתוֹ, כִּי לַה׳ עֵין אָדָם וְכֹל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל, וְגַם חֲמָת תִּגְבָּל בָּהּ צֹר וְצִידוֹן כִּי חָכְמָה מְאֹד׳ ( זכריה ט׳, א – ב ) , אומר המלבי׳׳ם ( בהסתמך על הפסוק ביחזקאל מז ) שלעתיד לבוא דמשק וחמת וצור וצידון יהיו הגבול של ארץ ישראל בצד צפון . אנו רואים שלאירוע ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר