בדמייך חיי – פסח ומילה: דרשה בזמן פינוי ימית

| 17 | כך גם באדם הפרטי . יש מי שזקוק להשראה, ורק אז הוא יכול לחדש, ליצור 3 גדול ממנו מיוללמוד . אם יחמיץ את הרגע של ההשראה – שוב לא יוכל . שיכול לחדש וליצור בכוח יגיעתו ועמלו . הוא אינו תלוי בהשראה, וביכולתו להתקדם ולעלות בכל רגע ורגע . הדרך שלו, כמובן, אטית יותר, אין בה את המהירות והחיפזון כמו בדרכו של הראשון, אבל דרכו בטוחה, ברורה – ואף גבוהה יותר . אופי זה של הגאולה העתידית הוא בעל חשיבות רבה עבורנו . מכיוון שהגאולה תלויה במעשינו, ב'אתערותא דלתתא', הדיון לגבי השיבה לארץ והקמת המדינה, האם 'אתחלתא דגאולה' לפנינו או לא, אינו רלוונטי . אם הקב"ה ירצה לגאול אותנו והגיע הזמן – אשרינו . לגבינו קובע רק דבר אחד – הבחירה שלנו . יש סיכוי לגאולה, סיכוי אדיר, אבל אנחנו עלולים לאבדו, חלילה, ואין הדבר תלוי אלא במסירות נפשנו כפשוטו ממש . ככל שנמסור נפשנו למען התורה, למען הארץ והעם, כך באמת נזכה להביא את הגאולה . מילה ופסח 'בְּדָמַיִךְחֲיִי' – דם פסח ודם מילה . שתי המצוות הללו הן מצוות העשה היחידות שחייבים עליהן כרת, והן קשורות זו בזו : 'זֹאת חֻקַּת הַפָּסַח כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ . וְכָל ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר