הקדמה

בריתי שלום | 10 | רוב הפרקים נערכו במיוחד לשם פרסום בספר זה ומתפרסמים כאן לראשונה . מיעוטם התפרסם בימי חייו של הרב או נערך לאחר פטירתו לשם פרסום בספרים אחרים, במיוחד ספר הדרשות למועדי אייר ׳ביום ההוא׳, שנערך על ידי ישי מבורך ועל ידי . בעת שילוב הפרקים שכבר התפרסמו, עברנו שוב על הטיוטות ועל הקבצים של הרב ושינינו היכן שסברנו שיש בהם תוספת משמעותית על מה שכבר נדפס . הדרשות מ׳ביום ההוא׳ ששולבו בספר קוצרו, והושמטו מהן העניינים שאינם קשורים לנושא ספר זה, ושהשמטתם אינם מפריעה לקריאה השוטפת של הדרשה . בפתיחת כל דרשה ישנה הערת כוכבית ובה תיאור חומרי הגלם מהם נערכה, או מקום פרסומה הקודם . בסוף הספר יש רשימה שבה השתדלנו לרכז את התייחסויותיו של הרב לסוגיות הנידונות בספר בבמות אחרות, הן אלה ששולבו בספר והן אלה שלא . התייחסותו של הרב שג״ר לשאלות הפוליטיות העכשוויות היתה, כדרכו גם ביחס לנושאים האחרים, רחבה ויסודית, והוא דן מתוך בירור תורני ורעיוני מעמיק בשאלות אקטואליות כגון החזרת שטחים, מעמדה הדתי של מדינת ישראל, הסכמי שלום וההתנתקות . הוא מברר את הסוגיות האלה תוך הרחבה בנושאים כדוגמת משיחיות, היחס ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר