"עלייה וקוץ בה"

116 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח הדילמה עמדו לפנינו כמה פתרונות למצוקה . לכל פתרון יתרונותיו וחסרונותיו . האחד, להקים בית ספר דתי בעיר . הזמן קצר ואי אפשר לעמוד בלוח הזמנים הצפוף עד לפתיחת שנת הלימודים . נוסף על כך, פתיחת בית ספר דתי על טהרת האוכלוסייה האתיופית תקומם עלינו את התקשורת ואת אנשי ארץ ישראל היפה המקפידים על אחרים, אך אינם מוכנים להיות חלק מן הקולטים . ( חווינו חוויה כזו בעבר בעיר חיפה, שבה הוקם בית ספר דתי בשכונה שחיו בה רק יהודי אתיופיה . בית ספר מעולה, הורים וילדים שמחים, ובלחץ התקשורת על טענות של כביכול גזענות בחמ"ד נאלצנו לסוגרו ) . השני, להפנות את התלמידים בהסעות לבתי ספר ממ"ד אחרים בסביבה . הפתרון הוא זמני ולא נכון . הוא מנתק את התלמיד ממקומו ולא מאפשר לו לחבור לאחרים . בסיומו של יום הוא חוזר לביתו, אל סביבתו הטבעית ונשאב אל המציאות המקומית העגומה . גם אם תספק לו שירותים מקומיים זה לא ימלא את החסר ולא ישמש תחליף לחברה של הבוקר . להיפך, אתה מגדיל בכך את הפערים ומקצין את עמדות הקיצוניים באוכלוסייה . ומכך חששתי ביותר, מהקצוות שינ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור