לא נעים לראות בית ספר סגור

110 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח האירוע הראשון : אחד מיעדי החמ"ד העיקריים "והעמידו תלמידים הרבה" חייבני לעמוד כל העת על המשמר בסוגיית סגירת מוסדות חינוך עקב אילוצי התייעלות של המשרד . באחד הימים הודיעה לי מנהלת המחוז בנחרצות כי היא החליטה לגבות את החלטת המשרד והרשות המקומית לסגור את בית הספר הממ"ד הקטן "שילה" בפרדס חנה . לא עזרו כל טענותיי ויצאתי כאשר ידי על התחתונה . חזרתי לחדרי מורכן ראש, שפוף והחלטתי שאני לא מוותר . ישבתי וכתבתי למנהלת המחוז מכתב אישי כדלקמן : רחל יקרה, הוויכוח בינינו לאחרונה סביב המשכיותו של בית הספר שילה בפרדס חנה מדיר שינה מעיניי . נבחרתי לתפקידי כמחמ"ד לחזק תורה ולהרבות לומדיה, נאמן לדברי חז"ל בפרקי אבות "והעמידו תלמידים הרבה" . סגירת בית הספר היא ניתוק ילדי ישראל מתורתם ואולי לתמיד, וקשה עליי גזרה זו כי בתלמידים עסקינן, בנשמות של ילדי ישראל ולא בתקנים, מבנים או משאבים . ואם לצורך כך נתחייבנו לעסוק בחינוך, דיינו . בימים אלה שבין פסח לעצרת, שבהם אנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה, אני טרוד מאוד בשאלת ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור