תנועת ארבע האימהות

100 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח תשפיע על החינוך הדתי . הרוח הנושבת בקהילות הדתיות באותן שנים נשבה לכל מיני כיוונים, מסורתיים ובלתי שגרתיים . העיתונות הדתית עסקה בשאלות יסוד שהעסיקו את החברה הדתית . שאלות של חינוך נפרד או מעורב, שאלות של לימוד תורה שבע"פ ( תלמוד לבנות ) , שירות לאומי או שירות צבאי או גם וגם, שאלות מהותיות שפגעו בבטן הרכה של הציונות הדתית . האוכלוסייה התורנית בחמ"ד חשה מאוימת, האוכלוסייה המסורתית - דתית לא רצתה לאבד את מקומה ותנועות חדשות בציבור הדתי ניצלו את המצב כדי להפיח רוח חדשה . במצב זה הנחתי על שולחני את המסמך של פלך ללמידה וחשיבה . תהליך הלמידה נבנה על בסיס האלימינציה, כלומר הוכחה בדרך השלילה באמצעות ביטול האפשרויות השגויות . סימנתי את הסעיפים שאני ועמיתיי לפיקוח יכולים לחיות עימם, זאת כהכנה למפגש הבא . כוונתי הייתה לפתוח עם ההסכמות, כדי ליצור אווירה טובה של הדיון . לאחר מכן סימנתי את הסעיפים שמבחינתי היו בבחינת "ייהרג ואל יעבור" וניסחתי ניסוחים מקבילים ואלטרנטיביים לבחינה משותפת . דרך זו אפשרה לי למידה לעומק, ירידה לפרט...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור