והייתה ה"קשת" לכם

יעקב עזרא ויזל | 95 עוד בית ספר ברזומה של החמ"ד הוא שיעשה את ההבדל ? ועוד הקשיתי כיצד יגיבו על כך הורי החמ"ד, קהילת המנהלים והמחנכים . התחרות בין בתי הספר בחמ"ד עצמו תתעצם ביתר שאת ועשויה לגרום חלילה סגירת מסגרת כזו או אחרת בחמ"ד . ויתרה מזו, הכרה במסגרת תאפשר להורים דתיים בבחירה חופשית לשלוח את ילדיהם ללמוד במסגרת זו . האם אני מבין את פירוש האחריות שאני מקבל על עצמי ? ילדים ילמדו בחינוך הפרוגרסיבי ואולי יסטו מדרך התורה . האם אני מוכן למסע כזה ? בעת קבלתי את תפקיד המחמ"ד מוניתי להיות המוביל את מערכת החמ"ד במחוז ולא אוכלוסיות שמחוץ לו . האם בהסכמתי אני לא מפר את האמון שנתנו בי, גם אם זו הנחייה של ראש המינהל ? יש לדעת כי ראש מינהל נבחר אחת לשמונה שנים . כל החלטה המתקבלת תקפה גם לעתיד, מה יאמרו אז ? האם שגינו, האם לא הבאנו עלינו חטאה שלא יהיה אפשר לכפר עליה ? הייתי יכול להוסיף עוד דילמות רבות שהטרידו את מוחי הקודח ממילא . הראשונה שהתייעצתי איתה מטבע הדברים הייתה אשתי, והיא בחוכמתה הצנועה אמרה, נדמה לי כי זו שאלה שעליך להתייעץ עם גדולי תורה . לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לִבּטל מ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור