מול ולא נגד

82 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח אתה צודק . מיהר השני ופרש אף הוא טענותיו . חכך הרב בדעתו ואמר : גם אתה צודק . שמעה זאת אשת הרב והתפרצה בכעס : כיצד ייתכן ששניהם צודקים ? שמע הרב את דבריה ולבסוף קבע, גם את צודקת . ייתכן ש"גם אתה צודק" אינו רק מעשייה חסידית, אלא דרך חיים המאפשרת לאדם להתמודד בין ארגונים ומוסדות למיניהם, בין דילמות וסתירות ולחיות עם כולם בשלום . שאלת מיליון הדולר, איך עושים זאת ? התוצאה במקרה המדובר כל אחד מהשותפים הציג עמדה נחרצת ועל פניו נראה כצודק . בראייה מערכתית מחוזית לא היה מקום למסגרת ממ"ד נוספת . אם כן, מדוע התעקשתי ? הנפשות הפועלות במערכת החינוך הממלכתית אינן מעורות היטב במגוון האוכלוסיות המרכיבות את החינוך הדתי . בשנים האחרונות פתח החמ"ד "מטרייה" רחבת היקף שמסתופפים תחתיה רבים וטובים המעוניינים בייחודיות המתאימה לגישתם ולתפיסת עולמם . ההורים פנו וביקשו מסגרת תורנית שתיתן מענה לאוכלוסייה חדשה הנקלטת ביישוב . גם אני הייתי נתון בדילמה, מדוע שלא יתערו במוסד הקיים וישפיעו על כלל האוכלוסייה ? הבנתי שיש צורך בחשיבה מחוץ לקופסה,...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור