חלק ג: כמחמ"ד (מפקח חינוך ממ"ד)

80 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח וכל מי שמשמש בו בתפקיד זה או אחר חוק חינוך ממלכתי התשי"ג 1953 הוא חוק שאושר בכנסת ונועד לבטל את שיטת הזרמים בחינוך ולעבור לחינוך ממלכתי החוק נחקק לאחר דיון סוער שנערך ב - 13 בפברואר במליאת הכנסת ובסופו הורתה הכנסת לממשלה להכין הצעת חוק לביטול הזרמים המפלגתיים ולהנהגת חינוך ממלכתי בעל שתי מגמות : "אחת דתית ואחת אחרת" בבחירות לכנסת השנייה התפצלה החזית הדתית למפלגות שהרכיבו אותה במהלך המשא ומתן הקואליציוני עם הפועל המזרחי סוכם על הקמת שתי מערכות חינוך ממלכתיות, כאשר המערכת הדתית זוכה לאוטונומיה מרובה המתבטאת בחינוך ממלכתי דתי בין מטרות החינוך הממלכתי שנכתבו בשנת 2000 נאמר : ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם ב - ט' בתשרי תשע"ג ( 2012 10 25 ) נתונים על החינוך הממלכתי דתי בין השאר נכתב בו כדלקמן : החינוך הממ"ד הוא חינוך ממלכתי שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תוכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם, ובהם מחנכים לחיי תורה ו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור