הרב המלמד

יעקב עזרא ויזל | 69 התפקיד כפי שהרב הציגו, אך גם ידעו שהחלטה כזו עלולה לפגוע ברצון של מנהלים לקלוט רבנים לבתי ספר . הנה לנו שאלת ה"גם וגם" הידועה . על פניו שניהם צודקים . שניהם טוענים טענות הגיוניות ומוכחות . לשאלה יש שני היבטים : ההיבט המקצועי וההיבט המינהלי . השתרבבה לה כאן גם שאלת ההייררכייה בין בעלי התפקידים . בין הדברים נשמע גם "איום" מצידו של הרב כי במידה שיכפו עליו להורות הוא יוותר על התפקיד . לא היה זה איום סרק, עבודתו כרב הייתה רק לשם השלמת הכנסה, לצד תפקידו כרב היישוב . מאידך גיסא, היה ברור שהתלמידים יישארו לבסוף בלי מורה שילמד את המקצוע הייחודי בחמ"ד והוא גמרא . המנהלת מצידה במצב שנוצר הייתה מוכנה לוותר על הרב והעדיפה על פניו מורה שימלא את החלל במערכת בהוראת תלמוד . ליישוב עצמו שני בעלי התפקידים היו חשובים מאוד, ולא היה שייך ליצור מצב של אימות ועימות בין השניים . אילו הפתרון היה קל הייתי מציעו, לחפש אחר מורה אחר להוראת תלמוד ולשבצו במצבת המורים של בית הספר . דא עקא, לא היה בנמצא מורה בשלב זה של שנת הלימודים, גם לא היה לבית הספר תקן כדי לשבץ מורה נוסף . אלו ואלו דברי אלוקים ח...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור