שנה כיוון

64 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח בביקורי הרבים בבתי ספרם חשתי את השינוי הפנימי המתחיל לחלחל ועשוי ביום מן הימים לפרוץ בלי שליטה . החלטתי לנקוט יוזמה ולהקדים תרופה למכה . כל אמירה בנדון עשויה להתפרש כהבעת אי אמון, פגיעה בכבוד האדם ויצירת אווירה לא נעימה בעבודה . בדקתי בתיקן האישי והתברר כי לזכותן עומדות שלוש שנות שבתון שלא נוצלו . באחד הביקורים שוחחתי עם כל אחת מהן שיחה אישית ב"רחל בתך הקטנה" . פרשתי לפניהן את המציאות הטובה שמצוי בה בית ספרן וכן מעמדן האישי בתפקיד . לעומת זאת העליתי לפניהן סיטואציות שהייתי שותף בהן והשתקף מהן כי המים חדרו ליסודות הבניין ויש לעשות תיקון לפני התמוטטות כללית . התיקון האמור הוא לצאת לשנת לימודים, לשנת התרעננות ואגירת כוחות מחודשים . נמנעתי להציג את המצב שהן עשויות להתדרדר אליו מבחינה אישית בקרב המחנכים והקהילה כדי לא לפגוע בכבודן, אלא הקפדתי להדגיש את החיובי ואת התוצאות החיוביות עד לפרישה העתידית . מנהל לא יכול להתמיד לאורך שנים רבות באותה נורמה של עבודה אם לא התחדש . אני המפקח במקרה זה הייתי בבחינת המשקיף מן הצד על ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור