מנהל – מורה?!

יעקב עזרא ויזל | 39 המורים . לטענתם, מנהלי בתי ספר ואף אני בתוכם "כביכול "משבצים את עצמם במערכת הבית ספרית, אך בפועל אינם מלמדים כלל . הייתי קשוב לטענותיהם, ואין משיבים לאדם בשעת כעסו או רתחתו, כי הוא כעוס ולא קשוב, אינו פנוי לשמוע, להבין ולקבל . בדקתי את טענות הצוות וניסיתי לבחון האם יש בהם מן האמת . והרי אני הוא זה שהרכבתי את המערכת, אני הוא זה ששיבצתי את המורים וגם את עצמי, אני יודע כי אני מלמד בפועל . ביקשתי מן הצוות להגיש לי את טענותיהם בכתב כדי שאלמד היכן אני טועה . אני בטוח כי מנהלים רבים "ניצביםיי לפני אותה דילמה, כי מטלותיו של מנהל הן רבות . בבדיקת טענות הצוות התברר כי יותר מאשר רצונם להתלונן על המנהל, הם בעצם מתלוננים על מבנה המערכת האישית, וכי פתרון אישי יצנן את הרוחות ויחזיר הכול למקומו . הדילמה התלבטותי בתחילת דרכי כמנהל הייתה בשאלת היותי מנהל או מורה או גם וגם . אם ההחלטה היא גם מנהל וגם מורה, כיצד מביאים זאת לידי ביטוי . אין ספק שיש לפחות 100 סיבות להצדיק את המנהלים הטוענים שאין להם זמן להורות לצד תפקיד הניהול . מאידך, כיצד יכול מנהל שלא להורות, והרי חייב הוא לשמש דוגמה ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור