טיול ב"הכשר"

36 | דִּלְמָא - קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום - יום של מנהל ומפקח הדילמה אידאולוגיה מול אידאולוגיה . מה עושים ? כינסתי בחדרי להתייעצות דחופה את צוות הניהול והצגתי לפניהם את הדילמה . התלמידים הגיעו מוכנים פיזית ונפשית לטיול, האוטובוסים עם המדריכים ממתינים בחוץ, ושאלה של מהימנות והתחייבות כספית על הפרק . לא ידעתי כיצד תתקבל עמדתי על ההורים ומשרד החינוך לאחר מעשה . הצוות הבין את שיקולי וגם את שיקולי המדריך, אבל אני בשלי . חזרתי אל המדריך והצעתי לו שתי הצעות : שקול שנית את בקשתי וכבד את המקום . נימקתי ואמרתי, הלוא כאשר אתה כמדריך מסייר במקומות מקודשים לדתות אחרות, אתה ודאי מקפיד לכבד את נימוסיהם, אם במסגד ובכנסייה, ואילו ביהדותך אתה מתבייש ? נצא לטיול בלעדיך ואחת המדריכות האחרות תמלא את מקומך, או לחלופין נמתין עד שהחברה תשלח מדריך חלופי . והיהודי בשלו, לא מוכן לוותר על קוצו של יוד . הערה : אני חייב לציין כי כאשר נחתם בינינו החוזה, הובא לידיעתם כי אנו חינוך דתי ובהתאם לכך נקבעו מסלולי הטיול . לא דרשנו מדריכים דתיים, האמנו שגם מדריכים שאינם שומרי מצוות, יש להם ידע רב . ייתכן שגם היית...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור