איפה ואיפה

יעקב עזרא ויזל | 33 מחנך הוא מורה סוג א' ומורה מקצועי הוא מורה סוג ב' . השנייה, מה משמעות כיתה טיפולית . מהו ייחודה של מחנכת בכיתה טיפולית, ומהם הקריטריונים לקליטת תלמיד האמור ללמוד בכיתה זו . החיצים כמובן כוונו אל המנהל כי הוא האחראי על שיבוץ המורים, הוא נוהג איפה ואיפה, ובעיקר דואג למקורבים למלכות ולמלחכי הפינכה . המודעות למינוחים מקצועיים והגדרתיים לכיתה ולתלמיד הייתה ברמה בסיסית מאוד, בעיקר מצד המשפחות שביקשו לדון ולשוחח על כך ב"שושו", פן יבולע לילד בהמשך דרכו או בלשון פשוטה "מה יאמרו ? " אז הכלי היחיד המקצועי היה ה"כרטיס הכמוס", שהופיעו בו כל הפרטים על כל תלמיד . כרטיס זה שהיה אמור להיות פתוח לפני מחנכים ומורים מקצועיים, היה בגדר "סודי ביותר", ולא תרם את התרומה המתבקשת להתמודדות בשטח עצמו . גישתם של המחנכים הייתה כי מחנך הוא גם מחנך, גם מורה וגם מקצוען והשאר הם משרתי המחנך . הפתרון הבנתי כי אני כרגע הדמות שצריכה להתמודד עם השאלות ולתת מענה הולם . התשובות חייבות להיות מקצועיות, כי המונחים שהשתמשה בהם המערכת הם מקצועיים . החינוך המיוחד "תורה היא ולימוד היא צריכה" . ראשית, יש ללמד את...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור