עלייה קולטת עלייה

יעקב עזרא ויזל | 31 ה מלצה חז"ל למדונו כי במקום שאין איש השתדל להיות איש . אל תצפה לפתרונות קסם מצד אחרים, הפוך ליוצר ויצירתי בזכות עצמך . יש בכל אחד כוחות וכישורים חבויים, פעמים רק צריך להסיר את האבק . אמונה ואמונה ועוד אמונה, זו הנוסחה להצלחה . יעקב עזרא ויזל | 29 ידוע הוא, כי עולים נשארים עולים כל ימי חייהם, גם כאשר הם כבר מעורים בחברה, הרומני נשאר רומני, התימני נשאר תימני, המרוקאי נשאר מרוקאי, וכן גם העולה מאתיופיה . רוב משפחות בית הספר עדיין היו בחבלי קליטה, נתונות למצוקות היום, מצוקת פרנסה וגידול ילדים . הן טרם סיימו את תהליכי הקליטה העצמיים ופתאום הן נדרשו לקלוט אחרים . נחשפנו לקשיים תרבותיים, חברתיים, קשיי שפה ויותר מכול לפער הגדול שבין חיי העולים באתיופיה למציאות בארץ ישראל . הדילמה כיצד נערכים לקליטה מיטבית, כאשר המדינה עצמה נתונה לקשיי עצמאות, לתהליכי בנייה והתפתחות בקצב מואץ . מערכת החינוך עצמה לומדת את הנושא, כי לרובנו הכול חדש מבראשית . האם עולים מסוגלים לקלוט עולים ? ! התוצאה קבעתי ישיבת מועצה פדגוגית שנערכתי אליה לאחר שאספתי, קיבצתי וליקטתי נתונים וחומר מכל הבא ליד . רא...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור