דברי ראש מינהל החינוך הדתי

10 | דברי ראש מינהל החינוך הדתי מתנה גדולה נתן לנו ר' יעקב כשהחליט לאסוף עשרות דילמות חינוכיות שפגש בעבודתו הניהולית והחינוכית . ההיקף הרחב של הדילמות הנוגעות במישורים שונים, המבנה המיוחד שמעלה את הדילמה ונותן כיווני פתרון, החוכמה, הניחוח והרוח הגדולה הספוגה בשליחות חינוכית ברוח החמ"ד בכל אחת מהדילמות – כל אלה מקנים לספר המיוחד, המרתק ובעל ההשראה שכתב ר' יעקב אור מיוחד . בהוקרה ובהערכה רבה, אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החינוך הדתי  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור