תוכן העניינים באנגלית

This book was published with the support of The Israel Science Foundation The Bar - Ilan University POLITICALTREATIESOFTHE ANCIENT NEAR EAST by Amnon Altman In collaboration with Samuel Ahituv, Zipora Cochavi - Reiney, Amir Gilan, Jacob Klein, Yitschak Sefati and Ada Taggar - Cohen The Bialik Institute, Jerusalem THE BIBLICAL ENCYCLOPAEDIA LIBRARY founded by the Board of Editors of the ENCYCLOPAEDIA MIQRA’IT ( ENCYCLOPAEDIA BIBLICA ) General Editor : Shmuel Aḥituv Copy - editing and Production : Geula Cohen XXXIV ISBN 978 - 965 - 536 - 221 - 3 © Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem 2018 Typset by Irit Nachum www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel משה ענבר : נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי נילי ואזנה : כל גבולות אָרֶץ שמאי גלנדר : משני עמים לעם אחד איתמר זינגר : החִתים ותרבותם נחום אברהם : אנשי שוליים בתקופת המקרא שמואל אחיטוב : הכתב והמכתב מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת אהרן דֶמסקי : ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה שמאי גלנדר : החוויה הדתית במזמורי תהלים רוני גולדשטי...  אל הספר
מוסד ביאליק