ביבליוגרפיה

534 ביבליוגרפיה תשמ"ו - מ"ז — "על הברית במקרא", קריית ספר סא / ג, עמ' 573 – 576 ולהויזן, י' תרצ"ח — אקדמות לדברי ימי ישראל, י' ברכיהו ( מתרגם ) , תל-אביב ורהפטיג, ש' תשל"ד — דיני חוזים במשפט העברי : בתוספת סקירות על דיני חוזים במדינת ישראל, ירושלים זילברג, מ' תשכ"ד — כך דרכו של תלמוד, ירושלים זינגר, א' תשס"ט — החתים ותרבותם ( ספריית האנציקלופדיה המקראית כו ) , ירושלים טדסקי, ג' תשכ"ה — דיני חיובים : תורת החיובים הכללית ודיני חוזים, רשימות לפי הרצאות, מהדורה שלישית מתוקנת, מ' גבאי ( עורך ) , ירושלים כהן, ה"ח תשנ"ב — המשפט, ירושלים כוכבי-רייני, צ' תשס"ה — למלך אדוני : מכתבי אל-עמארנה, כֻּמִדֻ, תענך ומכתבים נוספים מהמאה הארבע-עשרה לפסה"נ, ירושלים ליוויוס, טיטוס תשל"ב — תולדות רומא, ש' דבורצקי ( מתרגמת ) , ירושלים מופס, י' תשס"ב — "אהבה ושמחה כדימויים לשוניים של רצון וספונטניות בכתבי היתדות, בעברית הקדומה ובספרויות הקרובות להן", בתוך הנ"ל, אהבה ושמחה : חוק, לשון ודת במקרא ובספרות חז"ל, א' מלצר ( מתרגם ) , ירושלים, עמ' 107 – 141 נות, מ' תשי"ח — ארגון שנים-עשר השבטים, י"מ גרינץ ( מתרגם ) , י...  אל הספר
מוסד ביאליק