פרק אחד־עשר: בריתות מאות ט'-ז' לפסה"נ

476 פרק אחד-עשר כאשר בחלקה המאוחר של מאה י' מתרומם מחדש המסך מעל הזירה המדינית במזרח התיכון אנו רואים את תחילתו של תהליך שעתיד לשנות זירה זו מזירה המכילה כמה מעצמות גדולות והרבה ממלכות קטנות יותר ונסיכויות זעירות 5 תהליך זה התחיל עם המלך האשורילזירה הנשלטת על ידי מעצמה אחת בלבד . אשור-דַן ב' ( 934 – 912 ) , אשר בתגובה ללחצם של השבטים הארמים פתח בסדרת מסעות מלחמה במאמץ לכבוש מחדש טריטוריות שהיו בעבר חלק מן האימפריה האשורית התיכונה במסופוטמיה העליונה . מאמץ אשורי זה הוכתר בהצלחה סביב 745 , אך אז דמתה עדיין הזירה המדינית המזרח-תיכונית לזו של מאות ט " ז – י " ב . עם עלייתו לכס אשור של תגלת-פלאסר ג' ( 744 – 727 ) השתנתה זירה זו דרמטית, כאשר מלך זה פתח בסדרת מסעות מלחמה שהרחיבו את הריבונות האשורית הרחק מערבה אל מעבר לפרת, גבולה המערבי ההיסטורי של ממלכת אשור . מרביתן 6 שיאה של ההתפשטות האשורית היה בחלקהשל סוריה ולבנון נכבשו וסופחו . המאוחר של מאה ח' ובמאה ז', אז השתרעה האימפריה הניאו-אשורית במערב על פני אנטוליה בצפון ומצרים בדרום, ולמן קפריסין במערב ועד לתוככי אירן במזרח . בעקבות מדיניות ההגל...  אל הספר
מוסד ביאליק